Όροι Συμμετοχής

Ι. Λίγα λόγια για το Διαγωνισμό

To School-Lab είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την επικοινωνία της επιστήμης και απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 12 – 15 ετών, δηλαδή μαθητές Α'-Γ' Γυμνασίου.

Στόχος του είναι να αναδείξει τη συναρπαστική πλευρά των θετικών επιστημών. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συνεργαστούν σε ομάδες των 3-5 ατόμων και να επιλέξουν ένα επιστημονικό θέμα που να τους ελκύει. Πάνω σε αυτό το θέμα θα πρέπει να εργαστούν, να κάνουν την έρευνά τους και να δημιουργήσουν ένα βίντεο διάρκειας 3-5 λεπτών στο οποίο θα παρουσιάζουν τη δουλειά τους.

Κατά τη διάρκεια αυτής τους της προσπάθειας, οι μαθητές θα έχουν καθοδήγηση από τους μέντορες του προγράμματος. Οι μέντορες είναι μια ομάδα νέων ταλαντούχων επιστημόνων και ερευνητών και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν διακριθεί στην επικοινωνία της επιστήμης στον διαγωνισμό Famelab του Βρετανικού Συμβουλίου.

Η κάθε ομάδα δηλώνοντας συμμετοχή θα επιλέξει και τον μέντορα της. Ο ρόλος του μέντορα θα είναι να τη βοηθήσει σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας, από την επιλογή του θέματος και τη σύνταξη του σεναρίου μέχρι την τελική διαμόρφωση του βίντεο.

Όλο το πρόγραμμα θα γίνει μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του School-Lab www.school-lab.org/cy και η οποία θα αποτελέσει έναν εναλλακτικό διαδικτυακό χώρο συνάντησης μαθητών, εκπαιδευτικών κι επιστημόνων. Οι μέντορες θα επικοινωνούν με τις ομάδες τους μέσα από αυτήν την πλατφόρμα.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο του School-Lab θα είναι υποστηρικτικός και στο βαθμό που αυτός επιθυμεί.

ΙΙ. Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Ο Διαγωνισμός συνδιοργανώνεται από το British Council και τη Sci-Co Cyprus και χορηγός είναι η εταιρεία KEAN.

1. Ο Διαγωνισμός έχει στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τις συναρπαστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες και οι ερευνητές και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και δεξιότητες παρουσίασης των ιδεών τους. Απευθύνεται σε μαθητές όλης της Κύπρου, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στο British Council καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι β’ βαθμού.

2. Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βίντεο, επομένως και λήξης του διαγωνισμού, ορίζεται η Τρίτη 7 Μαρτίου 2017, ώρα 23:59. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της μεταβολής των ημερομηνιών ή ματαίωσης του διαγωνισμού για σπουδαίο λόγο υπό τον όρο της έγκαιρης δημοσίευσης της μεταβολής αυτής στον προαναφερθέντα ιστότοπο.

3. Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές, εντός των ανωτέρω καθοριζομένων χρονικών ορίων του διαγωνισμού με την υποβολή αίτησης μέσω της φόρμας συμμετοχής στην ιστοσελίδα www.school-lab.org/cy. Η φόρμα συμμετοχής περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: όνομα σχολείου, στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου, υπεύθυνος εκπαιδευτικός ή Διευθυντής/ντρια, όνομα ομάδας, έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση ομάδας, καθηγητή και τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο συμμετεχόντων μαθητών και προσδιορισμός τάξης. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βοηθήσει τα παιδιά να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα καθώς οι αιτήσεις θα πρέπει να στέλνονται από τον εκπαιδευτικό και όχι από κάθε ομάδα ξεχωριστά. Οι συμμετέχοντες φέρουν την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Απουσία, ή μερική έλλειψη στοιχείων της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής σημαίνουν αυτόματο αποκλεισμό από το διαγωνισμό. Πολλαπλή υποψηφιότητα καθώς και συμμετοχή του ιδίου μέλους σε περισσότερες από μία (1) ομάδες δεν επιτρέπεται. Ως μέλη της ομάδας θεωρούνται όσα παιδιά (από 3 έως και 5) έχουν εγγραφεί σε αυτήν μέσω της φόρμας συμμετοχής και μόνον αυτά διεκδικούν τα βραβεία του διαγωνισμού.

4. Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, η κάθε ομάδα θα επιλέγει έναν κωδικό με τον οποίο θα συνδέεται κάθε φορά στην ιστοσελίδα, καθώς και τον μέντορα της, ανάμεσα στους νέους επιστήμονες και ερευνητές για τους οποίους θα είναι αναρτημένες πληροφορίες, φωτογραφίες και βιογραφικά. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων από τους Διοργανωτές, η ομάδα θα λαμβάνει ένα e-mail αποδοχής της αίτησής της και ενεργοποίησης του λογαριασμού της στην πλατφόρμα www.school-lab.org/cy. Οι ομάδες θα μπορούν να ανεβάσουν στην ιστοσελίδα και να συζητήσουν με το μέντορά τους το σενάριο του βίντεο, τις απορίες και τα σχόλια τους σχετικά με το θέμα τους και τον τρόπο που προχωράει η έρευνα τους, τις αρχικές λήψεις του βίντεο και όλα τα προσχέδια του πριν και μετά το μοντάζ. Στο τέλος, όταν το οριστικό βίντεο με το οποίο θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα είναι έτοιμο, θα αναρτηθεί κι αυτό στην ιστοσελίδα. Επομένως η ανάρτηση του βίντεο πρέπει να γίνει από τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017, ώρα 23:59. Αναρτήσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την πάροδο της προθεσμίας δεν θα θεωρηθούν έγκυρες και οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν για βίντεο τα αρχεία των οποίων έχουν φθαρεί, καταστραφεί, χαθεί ή δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση σε αυτά ή η αποστολή τους κατέστη αδύνατη λόγω τεχνικών σφαλμάτων ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Η επιβεβαίωση αποστολής δεν ισοδυναμεί με επιβεβαίωση λήψης. Οι Διοργανωτές θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της διεξαγωγής του διαγωνισμού χωρίς τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη αναγνωρίζουν για οποιαδήποτε τεχνική δυσλειτουργία ή αποτυχία ή για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει σε συστήματα, διακομιστές, παρόχους, ή άλλο εξαιτίας του οποίου μία ανάρτηση ενδέχεται να χαθεί, ακυρωθεί ή αναρτηθεί εσφαλμένα.

Όλα τα προσχέδια και τα σχόλια θα μένουν σε ιδιωτικό χώρο που θα μπορούν να επισκέπτονται μόνο τα μέλη της ομάδας και ο μέντοράς τους, ενώ το τελικό βίντεο θα μπορούν να το δουν και να το ψηφίσουν όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας. Κάθε χρήστης θα έχει δικαίωμα να ψηφίζει μόνο μία (1) φορά κατά το διάστημα από την Τετάρτη 8 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, ώρα 23:59.

To τελικό βίντεο μπορεί να είναι στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά, το μέγεθος του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 90MB και τα αποδεκτά format είναι τα εξής: MP4, WMV, MPEG(MPG) και FLV.

5. Οι Διοργανωτές δύνανται να αποκλείσουν συμμετοχές που προσβάλλουν τα χρηστά ήθη και εν γένει αντιτίθενται σε κανόνα δικαίου. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά ότι το παραχθησόμενο έργο είναι νέο, πρωτότυπο και όχι προϊόν αντιγραφής.

6. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανωτές δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο των Διοργανωτών επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας των οικείων διακομιστών (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι Διοργανωτές δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι συμφωνούν με τους όρους εγγραφής και συμμετοχής της πλατφόρμας του School-Lab και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των Διοργανωτών.

7. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα υποβληθούν στην κρίση Επιτροπής, η οποία θα διοριστεί αρμοδίως από τους Διοργανωτές κατά την απόλυτα ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση του ως προς την επιλογή.

8. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του British Council www.britishcouncil.gr και στην ιστοσελίδα www.school-lab.org/cy. Επίσης, οι νικητές του διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.
Ο Τελικός του School-Lab θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Mediterranean Science Festival, στις 30 Απριλίου 2017, στην πλατεία παλιού λιμανιού Λεμεσού.

9.Οι τρεις μεγάλοι νικητές θα προκύψουν μετά από αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από κορυφαίες προσωπικότητες του επιστημονικού, εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού χώρου.To 1ο βραβείο είναι ένα ταξίδι στο Φεστιβάλ Επιστήμης του Τσέλτενχαμ, ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ επιστήμης στην Ευρώπη, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Στους νικητές της πρώτης θέσης περιλαμβάνονται όλα τα μέλη, ο μέντορας και ο υπεύθυνος καθηγητής της ομάδας. Το 2ο βραβείο περιλαμβάνει ένα Great Minds Range Puzzle Compendium (Set of 8), μια Sports Action Camera (LCD screen, HD Camcorder, Built-In WIFI signal up to 10 meters, Waterproof) και ένα Drone (2.0MP HD camera, 360° eversion, Remote control with LED screen, huge capacity card) για κάθε μαθητή της νικητήριας ομάδας. Το 3ο βραβείο περιλαμβάνει Great Minds Range Puzzle Compendium (Set of 8), Sports Action Camera (Waterproof) και Drone (2.0MP HD camera) για κάθε μαθητή της νικητήριας ομάδας. Τα δώρα του διαγωνισμού είναι προσφορά της ΚΕΑΝ.

10. Οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μέσω των έργων που έχουν αποσταλεί στο British Council ή δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα www.school-lab.org/cy, στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού. Οι συμμετέχοντες και για λογαριασμό των ανηλίκων, οι γονείς και εν γένει οι έχοντες τη γονική μέριμνα αυτών συναινούν στη δημοσίευση των έργων που θα υποβάλουν για κρίση στο διαγωνισμό και μεταβιβάζουν στο British Council και στο χορηγό διαρκώς, ανεκκλήτως για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, όλα τα περιουσιακά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων αυτών, ενδεικτικά τα δικαιώματα παρουσίασης στο κοινό, χρήσης, έκδοσης, θέσης σε κυκλοφορία, αναπαραγωγής, με σεβασμό στη δική τους συμβολή και συμμετοχή, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

11. Οι γονείς ή κηδεμόνες αποδέχονται, με τη συμμετοχή των παιδιών τους στο διαγωνισμό, ότι η προώθηση των βίντεο που έχουν υποβληθεί από τα παιδιά, καμία βλάβη ή προσβολή δεν επιφέρει στα παιδιά με οποιοδήποτε τρόπο. Αν δεν επιθυμείτε να παρέχετε στους Διοργανωτές κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, παρακαλούμε μην υποβάλλετε συμμετοχή. Οι Διοργανωτές διαβεβαιώνουν ότι λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των παιδιών από κάθε μορφή βίας, κακής μεταχείρισης ή εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 19 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

12. Η νικήτρια ομάδα συναινεί στην παρουσίασή της σε τυχόν σχετικό διαφημιστικό του διαγωνισμού ή στη χρήση του ονόματός της και φωτογράφηση ή βιντεοσκόπησή της για λόγους διαφημιστικής προβολής των Διοργανωτών, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

13. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων στο σύνολό τους.

14. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των υποψηφίων προς τους Διοργανωτές για την καταχώρηση των προσωπικών τους δεδομένων σε αρχείο που θα τηρείται από τους Διοργανωτές κατά τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου 138(Ι)/2001 ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα που θα συλλεγούν θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του διαγωνισμού.

15. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρούν οι Διοργανωτές γι’ αυτούς, για το οποίο οι Διοργανωτές δύνανται να χρεώσουν αμοιβή, δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι' αυτό στο e-mail: Παναγιώτα Δημοσθένους.

16. Σημειώνεται ότι τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διαγραφούν μετά από χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

17. Το παρόν έχει συνταχθεί μόνο στην Ελληνική γλώσσα.

18. Ο διαγωνισμός θα διέπεται από το Κυπριακό Δίκαιο και για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό, αρμόδιο δικαστήριο είναι τα Κυπριακά Δικαστήρια.